Orderportefeuille bouw stabiel

Orderportefeuille bouw stabiel

AMSTERDAM - In augustus zijn de orderportefeuilles in de gehele bouw stabiel gebleven ten opzichte van vóór de bouwvak. Net als in juni is de werkvoorraad van de bouw uitgekomen op 5,6 maanden. De orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw is in augustus met 5,5 maanden op hetzelfde niveau gebleven als in juni.

In de woningbouw is de werkvoorraad met een tiende maand gestegen naar 5,5 maanden, terwijl deze in de utiliteitsbouw met een tiende maand is gedaald naar 5,6 maanden.

Gww
Ook in de grond-, water- en wegenbouw is de orderportefeuille in augustus op hetzelfde niveau gebleven als in juni; in deze sector bedraagt de werkvoorraad 5,8 maanden. In de wegenbouw is de werkvoorraad met 5,8 maanden gelijk gebleven, terwijl deze in de grond- en waterbouw met een tiende maand is toegenomen tot 6,7 maanden.

Stagnatie
Bijna vier van de tien bouwbedrijven ondervinden stagnatie in onderhanden werk vanwege onvoldoende orders. Van de b&u-bedrijven geven ruim vier van de tien aan dat zij onvoldoende orders hebben ontvangen, terwijl bij de gww-bedrijven een op de vijf hierdoor stagnatie in onderhanden werk ervaart. De helft van de bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als klein en één van de drie bedrijven verwacht een krimp van het personeelsbestand. Negen van de tien bouwbedrijven verwachten dat hun prijzen niet zullen veranderen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van september 2013 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Terug

Documentatie aanvraag

HomeNieuwsOrderportefeuille bouw stabiel

(Bezoek)adres

AvK Bouwpartners B.V. Calculatiebureau
Molenstraat 55b
7471 CK GOOR
T 0547 - 273 703
F 0547 - 271 591
E info@avkbouwpartners.nl