Inschrijfbegroting

Inschrijfbegroting

De inschrijfbegroting is bedoeld voor aannemers en dient als basis voor het bepalen van de inschrijfprijs voor een bouwproject. Een optimaal inzicht in de inschrijfbegroting is voor de aannemer van groot belang. Voor aanvang wordt met de aannemer overlegd over de te hanteren werkwijze. Op wens is een opbouw volgens de standaardbestanden van de aannemer mogelijk. Bij gereedheid van de begroting wordt deze doorgenomen met de aannemer.
Ook aanvullende werkzaamheden, zoals het aanvragen, controleren en
vergelijken van offertes kunnen door ons verzorgd worden.

Documentatie aanvraag

HomeDienstenInschrijfbegroting

(Bezoek)adres

AvK Bouwpartners B.V. Calculatiebureau
Molenstraat 55b
7471 CK GOOR
T 0547 - 273 703
F 0547 - 271 591
E info@avkbouwpartners.nl